Ånglok

Ett ånglok är ett lokomotiv för järnväg eller spårväg med en ångmaskin som motor. Ångloket var den första användbara loktypen, men används inte längre kommersiellt i industriländer. I vissa utvecklingsländer finns ånglok i drift, och i många länder finns de vid museijärnvägar för passagerartrafik eller godstransport. I Storbritannien finns fortfarande Flying Scotsman kvar i drift. I Tyskland anordnas evenemanget "Plandampf" där vissa ordinarie tåg ersätts med ångloksdragna tåg.

 

Utdrag ur Wikipedia.


Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg       Tullkammaregatan 15, 791 31 Falun          Tel: 070-6163553         All Rights Reserved          Copyright2017 MfGDJ

Copyright @ All Rights Reserved

Följ oss:

Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg

Ånglok


Vi på MfGDJ har tillgång till 8 stycken ånglok som finns i Falun. Den äldsta byggdes 1918 och den yngsta 1929. Under veckorna som kommer så kommer denna hemsida att kompletteras med dessa lok, historia, i vilket skick dom är och lite annan information som kan vara av intresse,.