Vagnar

Ett fordon är ett hjälpmedel för frakt och transport till lands eller över is, med undantag av rälsburna transportmedel.

 

Transportmedel är ett tekniskt system för transport av passagerare och/eller gods.

 

Utdrag ur Wikipedia.


Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg       Tullkammaregatan 15, 791 31 Falun          Tel: 070-6163553         All Rights Reserved          Copyright2017 MfGDJ

Copyright @ All Rights Reserved

Följ oss:

Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg

Vagnar