Dala Tapto 2017

Följ oss:

Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg

Dala Tapto 2017


Dala Tapto är en militärhistorisk musik- och uppvisningsfest i den svenska sommarkvällen som framfördes på Dalregementets kaserngård 28 och 29 juni.


Med anledning av detta så höll vi öppet hos oss på MfGDJ torsdagen den 29e juni.


Vad betyder 'Tapto'?


Tapto är en militär signal på kvällen som innebär att manskapet skall återvända till sina förläggningar för att gå till nattvila. Den kan ges med jägarhorn, signaltrumpet eller trumma. Ordet tapto härstammar från Trettioåriga krigets dagar. Efter taptot var all utskänkning förbjuden och ölutskänkningen avslutades genom att marketentaren slog tappen i öltunnorna, "tapp till!", på lågtyska tap toe!


”Svenska arméns tapto" är ett konsertnummer som spelas av en hel musikkår. Det har, liksom "Svenska arméns revelj", tillskrivits kung Oskar I och är sannolikt komponerat av en tysk musiker Johann Heinrich Walch. Signalerna svenska arméns revelj och tapto började användas omkring 1814.Källa: Wikipeia Den fria Encyklopedin

Spanskt Tapto 1761

Vad är Dala Tapto?


Dala Tapto är en militärhistorisk musik- och uppvisningsfest i den svenska sommarkvällen som framförs på Dalregementets kaserngård 28 och 29 juni. En energisprakande föreställning på Dalregementets vackra kaserngård med militärmusik, gamla uniformer, hästar, kanoner och musköter.


Källa: Dala Taptos hemsida

Vi höll öppet från klockan 09:00 till klockan 15:00. En handfull intresserade kom för att titta vad vi hade.

Vi hade dagen till ära byggt upp en enkel modelljärnväg med fyra digitala lokdragna tåg som körde runt och vi guidade i föreningens lokaler.


Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg       Tullkammaregatan 15, 791 31 Falun          Tel:         All Rights Reserved          Copyright2017 MfGDJ

Copyright @ All Rights Reserved