Fordon

Följ oss:

Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg

Fordonen hos MfGDJ


Föreningens målsättning är att bevara och levandegöra historiskt intressanta järnvägsfordon och annan järnvägsmateriel från företrädesvis Dalarna och förfogar över åtta ånglok, två ellok, fyra stora diesellok, tre mindre växellok, en rälsbuss.


Det finns fem personvagnar, en kafévagn, en restaurangvagn, en sovvagn, en ångfinka och en riktig raritet, GDJ:s inspektionsvagn Bo 50, byggd 1900 – en av få kvarvarande inspektionsvagnar.


Föreningen har även ett tjugotal godsvagnar. Med något enstaka undantag äger föreningen sina egna fordon.


Flera av fordonen har byggts av Vagn & Maskinfabriken i Falun. Fyra av de åtta ångloken är tillverkade vid V&M i Falun, två är till och med levererade efter varandra vilket är unikt för bevarade av järnvägsfordon i Sverige. För de andra fordonen gäller att de i de flesta fall tidigare har tillhört privatjärnvägarna i Dalarna eller har använts flitigt inom landskapet.


Transportmedel är ett tekniskt system för transport av passagerare och/eller gods.

Ett fordon är ett hjälpmedel för frakt och transport till lands eller över is. Rälsburna transportmedel kallas järnvägsfordon.

 
Utdrag ur Wikipedia.


Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg       Tullkammaregatan 15, 791 31 Falun          Tel:         All Rights Reserved          Copyright2017 MfGDJ

Copyright @ All Rights Reserved