Lok

Följ oss:

Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg

LokTransportmedel är ett tekniskt system för transport av passagerare och/eller gods.

Ett fordon är ett hjälpmedel för frakt och transport till lands eller över is. Rälsburna transportmedel kallas järnvägsfordon.

 
Utdrag ur Wikipedia.


Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg       Tullkammaregatan 15, 791 31 Falun          Tel:         All Rights Reserved          Copyright2017 MfGDJ

Copyright @ All Rights Reserved