BSJ P1

Följ oss:

Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg

BSJ Personvagn

Denna vagn som byggdes 1884 av Atlas finns idag hos museet i Falun. utvändigt så är den original men invändigt helt ombyggd då den använts som sommarstuga i många år (läs länken från 2013).

Jag vet inte så mycket om vagnen ännu då efterforskning pågår men det bör vara den enda kvarvarande från Siljansbanan och var en av två förstaklassvagnar som rullade mellan Borlänge och Insjön.

Borlänge - Siljan Järnväg

Efter att GDJ öppnats så hyste Dalabygdens invånare förhoppning om att bolaget skulle fortsätta banan längre västerut. "Det ena året efter det andra föregick emellertid utan att något från Gefle-Dalabanans vederbörande åtgjordes för en dylig fortsättning". Detta finns att läsa om i boken Gefle-Dala Jernvägar 1855-1908.


Detta var början på Borlänge Siljan Järnväg. 1859 öppnades järnvägen mellan Gävle och Falun av GDJ. 1879 öppnades linjen mellan Göteborg och Falun. Ingen av dessa banor var intresserade av att fortätta bygga en bana mot Siljan.


Siljans Järnvägsaktiebolag bildades 1881 och målet var att bygga järnväg till Insjön för att där kopplas ihop med Siljan, en mycket viktig sjö för hela området vid denna tid och målet var att skapa en transportled mellan Siljan och Mälaren. Redan 1884, den 15 november, öppnades banan för trafik.


Södra Dalarnas Järnväg (SDJ) var redan från början involverad med BSJ och 1912 köptes SDJ denna järnväg som två år senare förlängdes till Rättvik.


Insjöns station fanns på den tiden invid Siljan där sågen finns idag.


Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg       Tullkammaregatan 15, 791 31 Falun          Tel:         All Rights Reserved          Copyright2017 MfGDJ

Copyright @ All Rights Reserved