Föreningen

Följ oss:

Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg

MfGDJMuseiföreningen Gefle-Dala Jernväg bildades 1974 med syftet att bevara och levandegöra järnvägsmateriel från i huvudsak Dalarna.
Föreningen har sitt säte i Falun, där man äger två stycken rundstall om totalt 29 stallplatser. Föreningen äger även stationshuset i Grycksbo och ett större fd. beredskapsförråd i Bergsgården.
I BJ-stallet, det ena av rundstallarna, är ett museum inrättat.


Föreningen bedriver renoveringar i egen regi och har en väl utrustad verkstad för ändamålet, inrymd i det andra GDJ-rundstallet.


Föreningen har åtta ånglok, två ellok, tre större och fyra mindre diesellok samt en rälsbuss och en motorvagn.. Därtill kommer totalt sex personvagnar, varav tre i trä, en cafévagn, en restaurangvagn och en sovvagn. Ett tjugotal godsvagnar finns också, varav många är renoverade och trafikdugliga. Till detta kommer några järnvägsfordon som föreningen har på deposition från Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle, ett ånglok och ett stort diesellok.


Bli medlem

Vi välkomnar dig som medlem i föreningen!


Som medlem kan man vara såväl passiv som aktiv.


Vår huvudmålsättning är att för framtiden bevara, renovera och levandegöra såväl historisk som kulturellt intressant järnvägsmateriel inom Bergslagsregionen men även i särskilda fall utanför denna.


Föreningen verkar även för att kunna företa resor med järnvägsmaterielen för medlemmar, allmänheten och på beställning samt att samarbeta med andra föreningar.


Vår trafik omfattar tåg dragna av ånglok, ellok, eller diesellok. Vår trafik publiceras på föreningens hemsida och genom annonsering.


Medlemsavgiften erläggs till föreningens Plusgiro enligt nedan. Ett medlemskap kan erhållas när som helst under kalenderåret, och avser kalenderår.


Frågor rörande medlemskap skickas på e-post till föreningens medlemsregistrator. Se uppgift under rubriken Styrelse.Medlemsavgifter

Fullbetalande medlem 300:-

Pensionär 200:-

Ungdomsmedlem(upp till 18 år) 100:-
Familjemedlem(med samma adress som någon av ovanstående) 50:-

 


Bli medlem genom att betala in rätt belopp på föreningens Plusgirokonto 68 55 03-5.
Glöm inte att uppge namn, adress, födelsedatum(åååå-mm-dd), samt att det avser medlemsavgift, och om möjligt din e-post adress. Betalar du via eget konto på din banks Internetkontor, syns din adress automatiskt.


Som medlem får man:


– Träffa många människor


– Speciella resor reserverat för medlemmar


– Information om verksamheten


För dig som vill vara aktiv medlem:


– Engagera sig i olika projekt inom förening och järnvägsförvaltning


– Verkstadsarbete i Falun med renovering av bl.a. lok och vagnar


– Fastighetsskötsel av våra lokstall och andra byggnader.

– Marknadsföring avföreningen och dess verksamheter


– Arbete i järnvägskaféet i Grycksbo

– Arbete i och omkring våra tåg


– För vistelse i spår gäller särskilda regler(internutbildning)


– För trafiktjänstgöring, verkstads- och fastighetsarbete gäller särskilda regler


Man får vara aktiv inom olika områden, och byta när det är möjligt. Du kan lägga ned mycket tid eller mindre, men projekt, delprojekt och eventuella egna projekt ska först förankras med ansvarig eller i styrelsen.


Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg       Tullkammaregatan 15, 791 31 Falun          Tel:         All Rights Reserved          Copyright2017 MfGDJ

Copyright @ All Rights Reserved