Styrelse

Följ oss:

Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg

Styrelse och funktionärer 2020

Avdelningschefer

Trafikchef

(SKÅJ) Ansvarig vakant


Säkerhetsansvarig

(SKÅJ) Ansvarig vakant


Maskinchef

Danne Johansson


Banchef

(SKÅJ) Ansvarig Lasse Persson


Fastighetschef

Vakant


Ordförande

Leif Fagerström

072-0058560


Vice ordförande

Christopher Herou

070-4082783


Sekreterare

Staffan KällströmKassör

VakantLedamot

Torsten BodinLedamot

Eddie Axelsson


Suppleant

Jan BjörkengrenSuppleant

Jonatan Grönoset


Revisor

Lars-Erik Torstenson


lars-erik.torstenson@mfgdj.nu

Revisor

Jan-Anders Johansson


Revisor Suppleant

Charles J FormanValberedning sammankallande

Kjell G Bränge


kjell.g.brange@mfgdj.nu

Valberedning

Danne JohanssonValberedning

VakantÖvriga funktionärer

Hemsidesadm.

Greger Rothoff

greger.rothoff@mfgdj.nu

Kontaktperson JHRF

Vakant


Medlemsregister

Kjell G Bränge

073-919 93 33

Redaktör GJDnytt

Vakant


Utredare Olyckor/tillbud

TBA

För att en förening skall kunna fungera krävs det ett antal personer i ledande ställning. Det krävs också engagemang.


En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang.
En styrelse kan se ut på många sätt och det är föreningens stadgar som avgör hur många ledamöter styrelsen ska besstå av.


Antalet personer som är villiga att ta detta ansvar avgör vad föreningen mäktar med att åstadkomma. Vi behöver alltid fler personer som vill ta på sig detta arbete.


Hans Pursche

Email till alla aktiva i föreningen


förnamn.efternamn@mfgdj.nu


(små bokstäver. å och ä=a. ö=o)


Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg       Tullkammaregatan 15, 791 31 Falun          Tel:         All Rights Reserved          Copyright2017 MfGDJ

Copyright @ All Rights Reserved