Hem

Följ oss:

Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg

Välkommen till MfGDJ


BJ-stallets södra gavel.
"Hulda" på BJ-stallets vändskiva.
"Jumbo"(blå) på vändskiva.

        Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg:s ekonomiska situation

                                     är mycket ansträngd         

 

 Föreningens ekonomi närmar sig alltid lågvattennivå innan trafiksäsongen drar igång. Vi behöver   många resande och mycket publik vid våra tågkörningar, men under rådande omständigheter är det   inte tillåtet att uppnå varken det ena eller det andra. Årets första tågkörningar, i påsk till Grycksbo,   ställdes in. Ingen vet när vi kan elda på och dra igång igen. Nästa körning??

 

 För att MfGDJ ska kunna överleva behöver vi gåvor och bidrag, så att vi kan klara våra fasta   kostnader. Genom att bidra med en slant hjälper Du till, och MfGDJ kan fortsätta vara ett av   Sveriges levande industriminnen i Falun i Dalarna i framtiden.

 

Medlem eller inte, alla Ni som kan bidra med en slant, en eller flera gånger – SNÄLLA, gör det nu!

 

Använd föreningens Swish  1231792639  eller Plusgiro  68 55 03-5

Planerat 2020  • Höstkörning
  • Adventskörning

Museet öppnas efter överenskommelse
Kontakta oss längre ned på denna sida så kommer vi överens om tidpunkt. Välkomna

Var finns MfGDJ?

Vi finns vid och i lokstallarna vid Falun C.
Vid Max restaurang viker du av och passerar till vänster om Magasinet nya delen, förbi långtidsparkeringen, så kommer du till museet och föreningen.  

Föreningen

Huvudmålsättningen är att vara en funktionell museiförening inom teknikområdet; att bevara, renovera och levandegöra historisk och kulturell intressant järnvägsmateriel som har koppling till Bergslagsregionen,hos privatbanorna Gefle-Dala Jernväg och Södra Dalarnas Järnväg men även annan materiel är tillåten.

Lokstallarna i Falun

Sedan 2011 äger museiföreningen området med de två cirkelstallen i Falun.
Det ena, GDJ-stallet med 18 portar, inrymmer de lok som används i trafik samt personalutrymmen och verkstad. Det andra, BJ-stallet[Bergslagernas Järnvägar] med 11 portar, inrymmer museum, smedja, förråd samt mötesrum.

En del av stallarna kan hyras ut.


Vid övertagandet var främst taken på båda lokstallen i dåligt skick. Med stora insatser av egna medel och bidrag renoveras taken successivt efter övertagandet. Förbättring av yttre miljö likväl som inre renoveringar pågår allt jämnt.


Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg är en ideell förening som bildades 1974.
Föreningens målsättning är att bevara och levandegöra historiskt intressanta järnvägsfordon och annan järnvägsmateriel från företrädesvis Dalarna. MfGDJ förfogar över åtta ånglok, två ellok, fyra stora diesellok, tre mindre växellok och en rälsbuss. Det finns fem personvagnar, en kafévagn, en restaurangvagn, en sovvagn, en ångfinka och en riktig raritet, GDJ:s inspektionsvagn Bo 50, byggd 1900 – en av de få kvarvarande inspektions-vagnarna.


Flera av fordonen har byggts av Vagn & Maskinfabriken i Falun. Fyra av de åtta ångloken är tillverkade vid V&M i Falun, två är till och med levererade efter varandra vilket är unikt för bevarade av järnvägsfordon i Sverige. För de andra fordonen gäller att de i de flesta fall tidigare har tillhört privatjärnvägarna i Dalarna eller har använts flitigt inom landskapet. Förutom lokstallen i Falun ägs magasinet i Bergsgården och fastigheten Grycksbo station.

Kontakta oss om du har frågor.

 
 
 
 

Gefle-Dala Jernväg


Gefle-Dala Jernväg byggdes 1855 – 1859 mellan Gävle och Falun. Den öppnades för allmän trafik 1859 och var Sveriges först fullbordade längre järnväg för gods och personbefordran.
Järnvägen byggdes för att knyta ihop Falun och järnbruken i Gästrikland med Gävle.
Även Korsnäsbolagets såg startades i Korsnäs och dess trävaror skickades till hamnen i Gävle.
De två personer som tog mest initiativ till bygget av järnvägen var Göran Fredrik Göransson och Per Murén.

Bergslagernas Järnvägar [BJ], Södra Dalarnes Järnväg [SDJ], Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnvägar [SWB] och GDJ ingick ett samarbete. 
Detta utvecklades till Trafikförvaltningen Göteborg-Dalarna-Gävle [GDG] men då hade SWB lämnat samarbetet.
1918 inkluderades dotterbolagen Falun-Rättvik-Mora Järnväg [FRMJ] och Falun-Västerdalarnes Järnväg [FVJ] i GDJ och namnet ändrades till Gävle-Dala Järnvägar.

Banan elektrifierades 1943.


Mer om GDJ

(Rolf Sten länk)

37 st lok fick namn på GDJ mellan 1856 och 1896. Anskaffningskostnad för ett nytt lok var i genomsnitt ca 40 000 kr under alla dessa år. Av dessa så byggdes de 11 sista namngivna loken i Trollhättan. Alla föregående lok byggdes i Manchester. 1902 byggdes första loket i Falun för GDJ.


Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg       Tullkammaregatan 15, 791 31 Falun          Tel:         All Rights Reserved          Copyright2017 MfGDJ

Copyright @ All Rights Reserved