Järnvägsmuseum

Följ oss:

Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg

GDJs Museum öppnade sina portar första gången i mitten av 90-talet. Sedan har det inte hänt så mycket då vi som förening har satsat på körningar under åren.


Nu är tanken att vi skall försöka göra det lite bättre och mer intressant för besökarna. Vi kommer att flytta fram en del sevärda saker utanför ingången till Museet. Vattenkiosken som förut stått utanför Dalarnas musem och dessförinnan vid Falun Norra station kommer att flyttas på plats utanför ingången till museet.
Vi kommer även att flytta in lite fler fordon kompletterat med infomation om vad det är som står där.

Flera inom föreningen kan också berätta lite om vad det är som ni ser...

               Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg:s ekonomiska situation

                                              är mycket ansträngd         

 

   Föreningens ekonomi närmar sig alltid lågvattennivå innan trafiksäsongen drar igång. Vi behöver många resande         och mycket publik vid våra tågkörningar, men under rådande omständigheter är det inte tillåtet att uppnå varken det     ena eller det andra. Årets första tågkörningar, i påsk till Grycksbo, ställdes in.
   Ingen vet när vi kan elda på och dra igång igen. Nästa körning??

 

   För att MfGDJ ska kunna överleva behöver vi gåvor och bidrag, så att vi kan klara våra fasta kostnader.
   Genom att bidra med en slant hjälper Du till, och MfGDJ kan fortsätta vara ett av Sveriges levande industriminnen
   i Falun i Dalarna i framtiden.

 

Medlem eller inte, alla Ni som kan bidra med en slant, en eller flera gånger – SNÄLLA, gör det nu!

 

Använd föreningens Swish  1231792639  eller Plusgiro  68 55 03-5

                      Vattenkiosken 

Museets äldsta vagn.
Den har rullat på Siljansbanan.

Interiör från museets finaste vagn, inspektionsvagn GDJ Bo50.

Järnvägsmuseet  finns i BJ-lokstallet vid Falu C.

 

I museet visas en del av museiföreningen MfGDJ:s järnvägsfordon, ånglok, lokomotorer, personvagn och rälsbuss är fordonen som kan beses.

 

Öppettider                     


Museets öppnas efter överrenskommelse

 

Hitta till Järnvägsmuseet

 

Vi finns vid och i lokstallarna vid Falun C.
Vid Max restaurang viker du av och passerar till vänster om Magasinet nya delen, förbi långtidsparkeringen, så kommer du till museet och föreningen.

 

Vid frågor kontakta:

 

Torsten Bodin

 

Tel: 070-848 99 18


GDJ =
Gefle-Dala
Jernväg

Efter 1918 =
Gävle-Dala Järnvägar 


BJ =
Bergslagernas Järnvägar

MfGDJs område består av två stallbyggnader. Den mindre (som idag är museum) var från början GDJs.

När BJ drog linjen från Göteborg till Borlänge och vidare hit till Falun så fick de det lilla lokstallet och GDJ byggde ett större stall.


Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg       Tullkammaregatan 15, 791 31 Falun          Tel:         All Rights Reserved          Copyright2017 MfGDJ

Copyright @ All Rights Reserved