Hem

Följ oss:

Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg

Välkommen till MfGDJ


Nästa Evenemang


Adventskörning den 1a december


(Klicka för länk)

Var finns vi?

Vi finns vid de gamla lokstallarna i Falun. Vid infarten till Max svänger du av på lilla vägen mitt emot och kör till vägens slut så kommer du till museet och föreningen.


Området utanför lokstallarna har genomgått en ombyggnation under 2017 till långtidsparkering.. Vissa kompletteringar kommer att utföras även under 2018.

Föreningen

Huvudmålsättningen är att vara en ledande museiförening inom sitt teknikområde i att bevara, renovera och levandegöra såväl historisk som kulturellt intressant järnvägsmateriel som har haft sin plats eller koppling till Bergslagsregionen som hos privatbanorna Gefle-Dala Jernväg och Södra Dalarnas Järnväg men även i särskilda fall utanför regionen.

Lokstallarna i Falun

Sedan 2011 äger museiföreningen de två lokstallen i Falun. Det ena, GDJ-lokstallet inrymmer de lok som används i trafik samt personalutrymmen och verkstad. Det andra lokstallet, BJ-lokstallet inrymmer museum, smedja, förråd och mötesrum. En del av lokstallet hyrs ut.


Vid övertagandet var främst taken på båda lokstallen i dåligt skick. Av stora insatser egna medel har taken renoverats efter övertagandet. Förbättring av yttre miljön likväl som inre renoveringar pågår allt jämnt.


Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg är en ideell förening som bildades 1974. Föreningens målsättning är att bevara och levandegöra historiskt intressanta fordon och järnvägs-material från företrädesvis Dalarna och förfogar över åtta ånglok, två ellok, fyra stora diesellok, tre mindre växellok och en rälsbuss. Det finns fem personvagnar, en kafévagn, en restaurangvagn, en sovvagn, en ångfinka och en riktig raritet, GDJ:s inspektionsvagn Bo 50, byggd 1900 – en av de få kvarvarande inspektions-vagnar som finns kvar i Sverige.


Flera av fordonen har byggts av Vagn & Maskinfabriken i Falun. Fyra av de åtta ångloken är tillverkade vid V&M i Falun till exempel, två till och med är levererade efter varandra vilket är unikt för bevarade av järnvägsfordon i Sverige. För de andra fordonen gäller att de i de flesta fall tidigare har tillhört privatjärnvägarna i Dalarna eller har använts flitigt inom landskapet. Förutom järnvägsfordon så äger museiföreningen de två lokstallen i Falun, magasinet i Bergsgården och stationshuset i Grycksbo.

Kontakta oss om du har frågor.

 
 
 
 

Gefle-Dala Jernväg


Gefle-Dala Jernväg byggdes 1855 – 1859 mellan Gävle och Falun. Den öppnades för allmän trafik 1859 och var Sveriges först fullbordade längre järnväg. Järnvägen byggdes för att knyta ihop Falun och järnbruken i Gästrikland med Gävle. De två personer som tog mest initiativ till bygget av järnvägen var Göran Fredrik Göransson och Per Murén. Bergslagernas Järnvägar och Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnvägar ingick 1908 ett samarbete. Samarbetet utvecklades senare till den så kallade Trafikförvaltningen Göteborg-Dalarna-Gävle, GDG. 1918 inkluderades dotterbolagen FRMJ och FVJ i organisationen, och namnet ändrades då till Gävle-Dala Järnvägar. Banan elektrifierades 1943.

Planerat 2019  • Mässa (2019-04-14)
  • Påskkörning (2019-04-20/21)
  • Tågsläpp (2019-04-28)
  • Årsmöte i Falun (2019-05-04)
  • Nationaldagen (19-06-01/02)
  • Summer Jamboree (2019-07-25)
  • Classic Car Week (19-08-01)
  • Höstkörning V42 Lördag söndag
  • Adventskörning (19-12-01)

Museets öppnas efter överrenskommelse
Kontakta oss längre ned på denna sida så kommer vi överrens om tidpunkt. 


Välkomna

37 st lok fick namn på GDJ mellan 1856 och 1896. Anskaffningskostnad för ett nytt lok var i genomsnitt ca 40 000 kr under alla dessa år. Av dessa så byggdes de 11 sista namngivna loken i Trollhättan. Alla föregående lok byggdes i Manchester. 1902 byggdes första loket i Falun för GDJ.


Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg       Tullkammaregatan 15, 791 31 Falun          Tel: 070-6163553         All Rights Reserved          Copyright2017 MfGDJ

Copyright @ All Rights Reserved