stadgar

Alla föreningar har stadgar. De skall finnas lät åtkomliga för alla att läsa. MfGDJs stadgar skrevs 1975 och har genomgått tre ändringar.

Vill vi ändra i dessa stadgar så sker det genom beslut på dels ett föreningsmöte och dels på ett tidigast två månader därefter hållet föreningsmöte och det krävs majoritet av 75% av antalet röster.


Vi måste ändra i våra stadgar. Vårt gamla postgirokonto för medlemsavgifterna är numera ändrat till ett bankgirokonto 5775-7395. Under våren kommer uppdaterade stadgar.