Fastigheterna

Lokstallarna i Falun


Vid lokstallarna i Falun har vi våra fordon. Vi har två fastigheter. Gamla lokstallet byggdes först av Gefle-Dala Jernväg (GDJ) men överläts till Bergslagernas Jernväg (BJ) när de byggde banan från Göteborg till Falun. Den har 11 stallplatser.

GDJ bygggde då ett större stall med fler och längre spår. 18 stallplatser har vi här. 


Allt blev SJ så småningom och SJ huserade i Falun till 1965 då de flyttade till Borlänge där man byggde nytt. Av beredskapsskäl så behöll man verkstadslokalerna i i Falun. Bland annat finns fortfarande smedjan kvar. 


Allt detta ägs idag av MfGDJ och är i fungerande skick.

Grycksbo Station


Dagens stationshus byggdes 1941 efter att det gamla stationhuset, som byggdes 1889 och utvidgades kring 1914, hade rivits. I början av 1900-talet fanns här även magasin, kaj, kolbrygga, brygghus vedbod, 2 källare och en betjäningsbostad.


Järnvägslinjen var Falun - Rättvik - Mora Järnväg.